Personel Sayıları
Profesör 15
Doçent 18
Yardımcı Doçent 23
Araştırma Görevlisi 24
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 1
İdari Personel 26
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 227 1399
2. Öğretim Öğrencisi 172 1284
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 399 2683
Genel Toplam 3082