Personel Sayıları
Profesör 18
Doçent 15
Yardımcı Doçent 0
Araştırma Görevlisi 28
Öğretim Görevlisi 2
Uzman 0
İdari Personel 26
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 237 1492
2. Öğretim Öğrencisi 181 1457
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 418 2949
Genel Toplam 3367