Personel Sayıları
Profesör 16
Doçent 17
Yardımcı Doçent 26
Araştırma Görevlisi 21
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 1
İdari Personel 25
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 284 1669
2. Öğretim Öğrencisi 220 1627
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 504 3296
Genel Toplam 3800