Personel Sayıları
Profesör 15
Doçent 19
Yardımcı Doçent 26
Araştırma Görevlisi 22
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 1
İdari Personel 27
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 285 1686
2. Öğretim Öğrencisi 222 1646
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 507 3332
Genel Toplam 3839