Personel Sayıları
Profesör 18
Doçent 15
Yardımcı Doçent 0
Araştırma Görevlisi 25
Öğretim Görevlisi 2
Uzman 0
İdari Personel 26
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 273 1624
2. Öğretim Öğrencisi 210 1577
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 483 3201
Genel Toplam 3684