Personel Sayıları
Profesör 15
Doçent 18
Yardımcı Doçent 24
Araştırma Görevlisi 25
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 1
İdari Personel 27
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 256 1514
2. Öğretim Öğrencisi 180 1365
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 436 2879
Genel Toplam 3315