Personel Sayıları
Profesör 15
Doçent 19
Yardımcı Doçent 24
Araştırma Görevlisi 24
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 1
İdari Personel 26
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 278 1614
2. Öğretim Öğrencisi 211 1548
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 489 3162
Genel Toplam 3651