Ana Sayfa
Duyurular
Neden Teknoloji Fakültesi ?

NEDEN TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ?

SIKÇA SORULAN SORULAR

Soru 1: Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesini kısaca tanıtır mısınız?

Soru 2: Teknoloji Fakültesini tercih etmemin bana ne gibi faydaları olabilir?

Soru 3: Teknoloji Fakültesi mezunlarının imza yetkisi var mı?

Soru 4: Mühendislerin Hakları ve Yetkileri açısında Teknoloji Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi arasında ne gibi farklar var?

Soru 5: Diplomamda mühendis ibaresi geçecek mi?

Soru 6: Teknoloji ve Mühendislik Fakültesi arasında ne gibi farklılıklar vardır? Ne gibi avantajlar sunulur?

Soru 7: Meslek Liselerinin, Teknoloji Fakültelerine yönelik sağladığı herhangi bir avantaj var mı?

 

Soru 1: Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesini kısaca tanıtır mısınız?

Cevap: Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 13.11.2009 tarih ve 27405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Yükseköğretim Kurulu'nda öğrenci alımı kabul edilmiş olup fakültemizin 2010-2011 eğitim - öğretim yılında ilk öğrenci alımı yapılmış ve 2014-2015 Öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir.

Mekatronik, Elektrik-Elektronik, Makine, Metalürji ve Malzeme ve İnşaat Mühendisliği olmak üzere toplam beş bölümden oluşmaktadır.

 

Soru 2: Teknoloji Fakültesini tercih etmemin bana ne gibi faydaları olabilir?

Cevap:

 1. Mezun olmadan iş tecrübesine sahip olmak istiyorsanız,
 2. Mezun olmadan iş bulma imkanı yakalamak istiyorsanız,
 3. Son sınıfta gerçekleştireceğiniz uygulama ile para kazanmaya mezun olmadan başlamak istiyorsanız,
 4. Güçlü teorik bilgiye sahip mühendisler olmak istiyorsanız,
 5. Teorik bilginin yanı sıra uygulama becerisine sahip olmak istiyorsanız,
 6. Kendinizi daha iyi tanımak ve yeteneklerinizin daha net bir şekilde farkına varmak istiyorsanız,
 7. Kurulan işbirlikleri ve protokoller aracılığıyla mesleğinizi daha iyi tanımak istiyorsanız,
 8. İş dünyasının gerçekleri ile daha erken tanışmak istiyorsanız,
 9. İş hayatının tüm şartlarını daha erken öğrenmek istiyorsanız,
 10. Geleceğinizi şekillendirerek ve kariyer planlamanızı daha erken yapmak istiyorsanız,
 11. Günün teknolojisini görerek yetişmek istiyorsanız

Teknoloji Fakültesini tercih edin.

 

Gerek iş gücü açısından, gerekse karşılaştıkları problemlerin çözümüne yönelik olarak, endüstrinin ve sanayinin en önemli ihtiyaçlarının başında, uygulama becerisine sahip mühendisler gelmektedir.

Teknoloji Fakültelerinin misyonu, sektörün bu ihtiyacına yönelik olarak “Teorik bilginin yanısıra uygulama becerisine sahip nitelikli mühendisler yetiştirmek”tir.

Bu misyon doğrultusunda Teknoloji Fakültesi’ndeki ders planları kaliteden ödün vermeden, 7 dönemi okulda teorik ve uygulamalı dersler, 1 dönemi de işletmelerde uygulama olarak düzenlenmiştir. Bu sayede Fakültemizde okuyan Mühendislik öğrencileri, eğitimleri süresince kazandıkları bilgi ve deneyimlerini, kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda yapacakları uygulamalı eğitimle pekiştirerek bilgi ve becerilerini geliştirme imkânı bulmaktadırlar.

Teorik derslerde diğer Mühendislik Fakülteleri ile benzer bir müfredat uygulanmakta olup, öğrenciler teorik olarak da güçlü mühendisler olarak yetişmektedirler. Buna ilaveten Teknoloji Fakültesi Öğrencileri, daha fazla sayıdaki Uygulamalı Alan Dersleri, 72 Günlük Yaz Stajları ve en önemlisi 7+1 Eğitim Modeli kapsamında bizzat işletmelerde gerçekleştirdikleri İşyeri Uygulaması sayesinde, teorik bilgisi kadar uygulama becerisi de kuvvetli olan mühendisler olarak yetişmektedirler.

Sonuç olarak matematik, fen alanlarında başarılı problem çözmekten hoşlanan, analitik düşünebilen, insan ilişkilerinde başarılı ve özellikle uygulamayı seven bireylerin Teknoloji Fakültesini tercih etmeleri iyi bir avantaj olacaktır.

 

Soru 3: Teknoloji Fakültesi mezunlarının imza yetkisi var mı?

Cevap: Türkiye’de mühendislik eğitimi veren diğer kurumların yetkisi ne ise Teknoloji Fakültelerinin yetkisi de odur. Çünkü sahip olduğu bölümler Mühendislik programlarıdır. Ülkemizde kimlerin Mühendis unvanına sahip olacağı kanunla sabittir. 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık hakkındaki kanun kimlerin bu unvana sahip olabileceğini açıkça göstermektedir. İlk mezunlarımızı verdiğimiz 2014 yılından beri mezunlarımız Mühendislik Odalarına kayıt olabilmektedir.

 

Soru 4: Mühendislerin Hakları ve Yetkileri açısında Teknoloji Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi arasında ne gibi farklar var?

Cevap:  27 Haziran 2014’de toplanan Üniversitelerarası Kurul (ÜAK), “Teknoloji Fakültesi mezunlarımızın ünvanlarının mühendislik fakültesi mezunları ile eşdeğer olduğuna” dair karar aldı. Bu karara istinaden Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 09.07.2014 tarih ve 4407 sayı ile aldığı usule uygun yeni karar,  eşdeğerlik konusundaki çelişkiyi ortadan kaldırdı. Teknoloji Fakültesi mezunu mühendislerle diğer mühendislerin yetki ve ünvanlarının eşit olduğunu gösterir YÖK’ün resmi yazısı aşağıda görülmektedir.  Ayrıca Mühendislik Odaları mezunlarımızı kaydetmektedir.  Diğer mühendislik fakültelerinden mezun mühendislerin yetkileri, hakları, hukukları ne ise Teknoloji Fakültesi mezunu mühendislerimizin de aynıdır, hiçbir fark yoktur.

 

Soru 5: Diplomamda mühendis ibaresi geçecek mi?

Cevap:  Mezunlarımız ilgili alanın mühendisi unvanıyla mezun olmaktadırlar. Örneğin; ................ Mühendisi unvanı verilmiştir. yazısı diplomalarda yer almaktadır. Aşağıdaki diploma örneğini de inceleyebilirsiniz.

 

Soru 6: Teknoloji ve Mühendislik Fakültesi arasında ne gibi farklılıklar vardır? Ne gibi avantajlar sunulur?

Cevap: Her ikisi de mühendislik eğitimi veren fakültelerdir. Her ikisi de ilgili alanlarda mühendisler yetiştirmekte ve mezunları "ilgili alanın mühendisi" unvanıyla mezun olmaktadırlar. Teknoloji Fakültelerinin, diğer mühendislik fakültelerinden farkı, teorik bilginin yanısıra uygulamaya daha fazla yer vermesidir. Diğer mühendislik fakültelerinden daha fazla süre içeren Endüstri Stajının yanı sıra, öğrenciler 8 yarıyıllık eğitim öğretim süresinin bir yarıyılını "İşyeri Uygulaması" kapsamında "işletmelerde uygulama" yapmaktadırlar. Bu uygulama sırasında 16 hafta tam zamanlı olarak öğrenciler "aday mühendis pozisyonunda" çalışmaktadırlar. 

 
Soru 7: Meslek Liselerinin, Teknoloji Fakültelerine yönelik sağladığı herhangi bir avantaj var mı?

Cevap: Meslek Lisesi mezunları MF1 puanına göre Teknoloji Fakültelerine kayıt yaptırabilmektedirler. Ancak ilgili kontenjan, Teknoloji Fakültesi Mühendislik Bölümleri'nin toplam kontanlarının 'si kadardır. 

Ayrıca Meslek Liselerinden bu kontenjan dahilinde (MTOK Kontenjanı) gelen öğrencilerimizin, yerleştirildikleri bölümde bir yıl Matematik, Fizik ve Kimya derslerinden oluşan Bilimsel Hazırlık eğitimi almaları zorunludur.

Bilimsel Hazırlık sınıfında başarılı olan öğrenciler bölümlerinde birinci sınıfa kayıt olabilirler.

Hangi liseden gelirse gelsin, öğrencilerin MF4 yeterli puanını alması durumunda diğer öğrenciler gibi doğrudan 1. sınıfa başlamaları mümkündür. Bilimsel Hazırlık sadece MF1 puanıyla ilgili MTOK kontanjanı dahilinde yerleşen Meslek Lisesi mezunları içindir.

Fotoğraflar