Ana Sayfa
Duyurular
Bu Birliktelik İş Yapar
Bu Birliktelik İş Yapar

Bu Birliktelik İş Yapar

Sakarya’daki kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulan “Sinerji Ekibi”nin yeni dönem açılış toplantısı SATSO ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıda yeni dönem planları, 3+1 ve 7+1 Eğitim Modelleri, Üniversite-Kamu Kurumları ve STK işbirlikleri, proje çalışmaları gündemi oluşturdu. SATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Yılgenci açılış konuşmasında, ilimizdeki kurumlar arasında örnek bir sinerjinin gerçekleştiğini ve bu birliktelikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İşbirliği somut adımlara dönüşüyor.

Yeni dönemin tüm paydaşlar açısından hayırlı geçmesi dilekleriyle konuşmasına başlayan Teknoloji Fakültesi Dekanı ve Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, dönemin ilk toplantısına ev sahipliği yapan SATSO’ya teşekkürlerini sundu. SATSO’nunÜniversite – sanayi işbirliği yanısıra, 3+1 ve 7+1 Eğitim Modelleri açısından da önemli bir lokomotif rolünde olduğunu, kendileri ile sürekli dirsek temasında olmaktan ve katkılarından dolayı son derece memnun olduklarını belirtti. SATSO’nun yanı sıra gerek kamu kurumları olsun gerekse ilimiz STK’ları olsun paydaşlarıyla birlikte yürüdüklerini, yapılan işbirliklerinde herkesin ayrı ayrı emeği olduğunu belirten Prof. Dr. Sarıbıyık, toplanmaktan öte fikirlerin icraata dönüşmeye başladığını, bu bakımdan da son derece mutlu olduklarını ifade etti. Önemli bir sinerji yakalandığını, başta Sakarya olmak üzere ülkemize katma değer sağlayacak hedeflere doğru tüm paydaşlarla birlikte bu sinerjiyi kaybetmeden ilerleyeceklerini söyledi.+1 Eğitim Modelleri’nin Sakarya Üniversitesi’nin ve Sakarya’nın bir markası haline geldiğinin altını çizen Prof. Dr. Sarıbıyık, katedecek daha çok yol olduğunu, gelinen noktada da yapılan işbirliklerinin artık somut ürünlere dönmeye başladığını belirtti. SAGİF’in de benzer şekilde artık Sakarya’nın bir markası olduğunu, öğrencilerimizle, öğretim üyelerimizle sanayinin artık daha içli dışlı olduğunu, üniversite ve sanayi arasındaki mesafenin gittikçe kapandığını açıkladı. Yapılan işbirliklerinin, atılan adımların ve ortaya çıkan bu somut değerin yeni Türkiye yolunda üretim ve iş gücü açısından zamanla daha faydalı olacak biçimde geri döneceğini ve inanarak yola devam edildiğini belirtti. Artık projelerin konuşulmaya başladığını, öğrencilerimiz ve sanayicilerimiz nezdinde yeni projeler üretildiğini ve geçtiğimiz yıl yaklaşık 30 TÜBİTAK öğrenci projemizin bu bağlamda kabul edildiğinisöyleyen Prof. Dr. Sarıbıyık, öğretim üyeleriyle de benzer şekilde dış kaynaklı proje başvuruları olduğunu, öğretim üyelerinden Teknokent bünyesinde şirket kuranlar olduğunu ifade etti.

Öğrencilerimiz Endüstrinin ihtiyaçları doğrultusunda yetişiyor.

Prof. Dr. Sarıbıyık, gerçekleşen somut çalışmaların yakalanan sinerji ile gerçekleştiğini, doğrudan ya da dolaylı olarak Sakarya Sinerji Ekibi’ninbirlikteliği ile bu çıktıların sağlandığını vurguladı. Bu zamana kadar yaklaşık 10000 öğrencinin sanayiciyle buluştuğunu belirten Prof. Dr. Sarıbıyık, önemli somut adımlardan birinin de, müfredatlarınartık sanayicilerden kopmadan, onların da görüşleri alınarak değiştirildiğini, +1 Eğitim Modelleri ile birlikte müfredat gelişimlerinin de kapsamında öğrencilerin işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirildiğini vurguladı.

Birlikte güçlüyüz

Kısa zamanda zor görünen pek çok şeyi başardıklarını belirten Prof. Dr. Sarıbıyık; “Ekip olarak birlikte güçlüyüz; bunun farkındayız ve ilimiz ve ülkemize katma değer sağlayacak daha nice önemli adımlar atacağımızın inancındayız” dedi.

Öğrencililer iş dünyasına İŞKUR işbirliği ile yönlendirilecek

Öğrenciler ve sanayiciler açısında yakın zamanda gerçekleşen önemli gelişmelerden birinin İŞKUR’la yapılan yeni protokol olduğunu açıklayan Prof. Dr. Sarıbıyık, Sakarya Üniversitesi bünyesinde bir Kariyer ve Destek Ofisi kurulduğunu ve bu dönem çalışmalarına başlayacağını açıkladı. İŞKUR’dan da bir görevlinin her daim bulunacağı ofisin, gerek henüz okuyan gerekse mezun öğrencilerin sanayi ve işletmelerle olan diyaloğunun geliştirilmesinde, tam zamanlı ve part time çalışma ortamlarının ayarlanmasında, ayrıca iş bulma becerileri, mülakat teknikleri, CV hazırlama teknikleri gibi kişisel gelişim eğitimlerine katılmalarında katkı ve destek sağlayacağını belirtti.

Proje için, İşletmelerin bir fikrim var demesi yeter

Sakarya Üniversitesi Teknokent açısından oldukça verimli bir dönem geçirildiğini ve önemli başarılara imza atılığını belirten Teknokent Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin, tüm işbirliklerine hazır olduklarını belirtti. Ana paydaşlara ve tüm bağlı kuruluşlarına proje hazırlanması, yazılması ve yürütülmesi gibi hususlarda her daim uzman bir ekiple birlikte hazır olduklarını ifade eden Prof. Dr. Engin, sadece fikrim var denmesinin yeterli olduğunu, bizzat işletmelere gidilerek bu fikirler doğrultusunda projeler üretilebileceğini vurguladı. Daha etkin bir iletişim sağlamak ve işletmelerle daha yakın temas sağlamak amacıyla SATSO bünyesinde TTO irtibat ofisi kurulduğunu belirten Prof. Dr. Engin, bu ofisin tam zamanlı olarak SATSO bünyesinde çalışacağını söyledi. Gerçekleştirilen işbirlikleri ile proje sayılarında bir önceki yıla göre 10 kat artış sağlandığını, Teknokent’in diğer Teknokentler arasında gerçekleştirilen bu projeler ve işbirlikleri ile 2 yılda ilk 10’a girdiğini, girişimcilik indeksinde 24 basamak birden yükselindiğini belirten Prof. Dr. Engin, ileriki yıllar içinse hedeflerinin daha iyi konumlara gelmek olduğunu, katma değeri yüksek projelere imza atılması gerektiğini ifade etti..

İşletmeler Dünya’ya açılacak

Kredi Yurtlar Kurumu bünyesinde 68 ülkeden yaklaşık 350 öğrenci bulunduğunu belirten Sakarya KYK Müdürü Arif Özsoy, bu öğrencilerin özellikle lisanüstü eğitimlerine devam ettiğini, her birinin en az 2 dil bildiğini, hatta aralarında 6-7 yabancı dil bilen öğrencinin olduğunu söyledi. Yabancı uyruklu öğrencilerin işletmelerimizin dünyaya açılan kapısı olma yönünde önemli bir fırsat olduğunu belirten Özsoy, bu konuda tüm işbirliklerine hazır olduklarını ifade etti. Her bir öğrencinin kendi ülkesinin bir elçisi olduğunu söyleyen Özsoy, işletmelerimizin bu öğrencilerden mutlak suretle faydalanması gerektiğini vurguladı. “Bir dünya öğrencimiz var” ifadesinin bizzat yerinde bir deyim olduğunun altını çizen Özsoy, yapılacak işbirlikleri ile gerek işletmelerimiz açısından gerekse öğrencilerimiz açısından, ve nihai ölçüde ülkemiz açısından önemli bir değer sağlanacağını vurguladı.

3+1 ve 7+1 Eğitim Modelleri İşbaşı Eğitimi Programı ile daha güçlü.

İŞKUR Sakarya İl Müdürü Metin Kaya, iş arayanların yanısıra işletmelerin de eleman arayışında olduğunu belirtti. Nitelikli eleman kavramının bu hususta önemine dikkat çeken Kaya, +1 Eğitim modelleri ve yapılan işbirlikleriyle bu sorunun çözümü hususunda önemli mesafeler alındığını belirtti. Üniversite ve STK’lar gibi paydaşlarla yapılan işbirliklerin somut bir sonucu olarak, istihdamın sağlanması ve desteklenmesi konusunda İŞKUR’un diğer iller nezdinde ilk sırada yer aldığını belirtti. İŞKUR’un istihdamın arttırılması ve nitelikli işgücünün sağlanması yönünde düzenlediği etkinlikler arasına bu yıl 3+1 ve 7+1 öğrencilerini de kapsama aldığını söyleyen Kaya, İEP (İşbaşı Eğitimi Programı) dahilinde gerek işletmeler açısından gerekse öğrencilerimiz açısından önemli kazanımlar elde edileceğini vurguladı. Özellikle istahdam konusunda sürdürülebilirliğin önemine dikkat çeken Kaya, bu konuda paydaşlarla yapılacak işbirliğinin daha da etkin olduğunu söyledi. Başlangıçta kısa vadeli çözüm yollarının üretilmesi ve sonrasında daha uzun vadeli çözüm yollarına odaklanılması gerektiğini belirten Kaya, istihdamın sağlanması ve sürdürülebilir olması açısından daha hedef odaklı çalışılması gerektiğini ifade etti.

MEB İl Müdürlüğü olarak işbirliklerine açığız.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Atilla Özgür, gerçekleştirdiği konuşmasında özellikle ara eleman taleplerinin ciddi anlamda yoğunlaştığının dikkatini çekti. Mesleki ve Teknik Eğitim alanında özellikle nitelikli ara elemanların yetiştirilmesi açısından sanayicilerimiz ile yapılacak işbirliğinin son derece önemli olduğunun altını çizen Özgür, kendileri açısından nitelikli elemanların yetiştirilmesi hususunda işletmeler açısındansa gerek maddi ve gerekse çalışma şartları açısından iyileştirmeler yapılması gerektiğini belirtti.

Mesleki bilinçlendirme ile geleceğe yön vermek gerekiyor.

Ticaret İl Müdürü Tacettin Kalender, Mesleki ve Teknik Eğitimin önemini vurguladığı konuşmasında, meslekler ve ücretler, elde edilen kazanımlar ve bunların hayata yansımaları gibi konularda bilinçlendirme çalışmalarının yapılması gerektiğini ifade etti. Özellikle yeni mezunların bu sorunu çok daha etkin bir şekilde yaşadığını belirten Kalender, mesleki eğitime başlamadan önce yapılacak bu bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının gelecekteki hayat şartlarını daha verimli kılacağını söyledi.

Sosyal projeler işbirliği ve çalışma bağını kuvvetlendiriyor.

Üye işletmelerinin diğer işletmelerde olduğu gibi özellikle nitelikli elemanlara ihtiyaç duyduğunu belirten SASİAD Başkan Yardımcısı Barış Kaşçı, bir diğer önemli konu olarak çalışanların etkili ve verimli iş gücü açısından sürdürülebilirliğinin sağlanması gerektiğini ifade etti. Kaşçı, bu açıdan özellikle çalışanlara yönelik sosyal projelerin gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Öğrenciler açısından bu tür projelerin cezbedici olduğunu belirten Kaşçı, eğitimlerinin bitiminden sonra bu projelerin öğrencilerin işletmelerde kalması açısından katkı sağlayacağını ifade etti.

Kurumsal teşviklerle birlikte sürdürülebilir istihdam sağlanabilir.

Sakarya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkan Yardımcısı Ertuğrul Kocacık, Kamu Kurumlarının stratejik teşviklerinden de faydalanılarak, Mesleki Eğitimin geliştirilmesine yönelik etkinlikler düzenlenebileceğini belirtti. Sakarya Üniversitesi tarafından uygulanan 3+1 ve 7+1 Eğitim Modellerinin bu anlamda son derece etkin ve efektif projeler olarak nitelikli insan gücünün sağlanmasında önemli bir yeri olduğunu vurguladı. Üniversiteyle sıkı temas halinde olduklarını belirten Kocacık, +1 modelleri haricinde oda bünyesinde öğrencilere yönelik uyguladıkları mentörlük sisteminin oldukça verimli bir şekilde yürüdüğünü ve bu etkinliğin devam ettirileceğini söyledi. Ayrıca hangi alanda ne kadar iş gücü ve eleman ihtiyacının belirlenmesinin, istihdam konusunda oldukça etkin bir fayda sağlayacağını söyledi.

Sakarya MARKA projelerinde ilk sırada; “ben de varım” diyor…

Üniversite, kamu kurumları ve STK işbirliklerinin başta Marmara Bölgesi olmak üzere kalkınma açısından son derece önemli kazanımlar sağladığını belirten MARKA Genel Sekreteri Mustafa Ayhan, +1 Eğitim modellerinin öğrencilerin sahada yetişmesi açısından takdire şayan bir katkı sağladığını ifade etti. Ancak bu çalışmaların yanısıra özellikle eğitim-öğretimin uygulanması konusunda daha radikal kararların verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Sakarya’da teknik bir üniversite kurulmasının bu bağlamda daha da değer kazandıracağını belirten Ayhan, özellikle Teknik Lise ve Meslek Yüksekokullarının doğrudan ilgili sanayinin içerisinde yer alması gerektiğini ifade etti. Sanayi ve Mesleki Eğitim birimlerinde kurulacak işbirliğinin bu bağlamda daha verimli olacağını düşündüğünü söyleyen Ayhan, MARKA olarak uygun perspektifte her daim desteğe hazır oldukların açıkladı. Sakarya’nın son dönemde önemli bir atılımda olduğunu belirten Ayhan, şu anda alınan projeler bazında Sakarya’nın ben de varım dediğini ve şu anda alınan projeler bazında ilk sırada yer aldığını ifade etti.

Nitelikli İnsan kaynağı işletmelere değer katacak

Sakarya Üniversitesi ile gerek 3+1 ve 7+1 Eğitim Modelleri kapsamında ve gerekse Teknokent kapsamında gerçekleştirilen işbirliklerinden dolayı memnuniyetlerini belirten SAMİB Başkanı Metin Kar konuşmasındaişletmeler açısından insan kaynağının önemine dikkat çekti. Özellikle iş gücünün sürdürülebilirliğinin işletmeler açısından önemli olduğunu belirten Kar, nitelikli insan kaynağı ihtiyacı konusunda işletmelerin ciddi bir sıkıntı içerisinde olduğunu ifade etti.

Yeni projeler için Sinerji Ekibi’nin gücü önemli.

Sakarya Üniversitesi ile işbirliği içerisinde önemli projelere imza attıklarını belirten SGK Sakarya İl Müdürü Nurten Canbasoğlu, Sakarya Sinerji Ekibi çalışmalarında önemli bir noktaya gelindiğini belirtti. Kurumların gerçekleştirdiği çalışmalarda birlikteliğin sağlayacağı değere dikkat çeken Canbasoğlu, daha somut hedeflere doğru farklı projeler geliştirdiklerini ve bunların yakın bir zamanda hayata geçeceğini ifade etti.

SakrayaGİAD olarak tüm işbirliklerine varız.

Adı gibi genç bir sivil toplum kuruluşu olduklarını belirten ve bu ekipte yer almaktan dolayı memnuniyetlerini dile getiren SakaryaGİAD Başkanı Gökhan Korkmaz gerek üniversite ve öğrencilerimize yönelik gerekse diğer kurum ve kuruluşlara yönelik her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade etti. 

KAYNAK: http://www.medyarota.com/gundem/bu-birliktelik-is-yapar/16165

Fotoğraflar