Ana Sayfa
Duyurular
Fikir ve Tasarım Yarışması

Fikir ve Tasarım Yarışması

Sevgili Öğrenciler;

Fikir Ve Tasarım Yarışması; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde yürütülen Verimlilik Haftası Etkinlikleri kapsamında, “Sakarya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü” ileSakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi” işbirliği aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

 

Bu yarışmaya sadece Sakarya Üniversitesi önlisans ve lisans programlarında okuyan öğrencilerimiz başvurabilecek olup, öğrencilerimizden beklenen verimlilik konusunda bir proje önerisi yapılmasıdır. Sizlerden sadece proje fikrinizi uygun şekilde hazırlamanız istenmektedir. Kısaca; Fikrini projelendir; ödülü kap

 

Enerji, zaman, insan vb. aklınıza gelen tüm konularda verimliliği dikkat kılan bir konu üzerinde, hazırlayacağınız birkaç sayfalık dokümanla çalışmanızı yapmanız mümkündür.

 

fikirvetasarim@gmail.com mail adresine aşağıdaki içeriklere uygun şekilde pdf formatında hazırlanmış başvuru dokümanını göndermeniz yeterlidir.

 

Sonuçlar 24 Nisan’da Sakarya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi web sayfalarından ilan edilecektir. Projeler, Özgün Değer, Yaygın Etki, Katma Değer ve Yapılabilirlik gibi kriterler doğrultusunda bir jüri tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda belirlenen ve ilk üçe giren öğrencilerimize hediyeleri, 26 Nisan 2017 Çarşamba günü Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde Verimlilik Haftası kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikte takdim edilecektir.

 

 

Tema: Verimlilik

Son Başvuru Tarihi: 20 Nisan 2017

Başvuru Biçimi: Başvuru online olarak “fikirvetasarim@gmail.com” adresine

Dosya Biçimi: pdf formatında

Sonucun İlanı: 24 Nisan 2017 Pazartesi

Ödül Takdimi: 26 Nisan 2017 Çarşamba, SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi

 

 

Proje Öneri Formu aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır;

  1. Kapak
  2. Özet
  3. Giriş
  4. Yöntem ve Metod
  5. İş – Zaman Planı
  6. Sonuçlar
  7. Kaynaklar
  8. CV

 

 

Detaylar;

1) Kapak Sayfası

Proje başlığı,

Projenin ilgili olduğu tematik alan,

Öğrencinin Adı-Soyadı ve Bölüm Bilgisi yer almalıdır.

 

2) Özet

Proje fikrini, proje fikrinin hayata geçirilmesi için izlenen yöntem ve metodları, kullanılacak modelleme, simülasyon, test, prototip üretimi vb. doğrulama yöntemlerini ve elde edilen/edilmesi beklenen sonuçları anlatmalıdır.

 

3) Giriş

Problemin tanımı, çalışmanın amacı, araştırma sorusu ve/veya hipotez’in ne olduğu belirtilmelidir.

 

4) Projede Kullanılan Yöntem ve Metodlar

Proje fikrinin hayata geçirilmesi için kurgulanan çözüm, izlenen yol, kullanılan araç, teknik ve metodlar açıklanmalıdır. Bu bölümün, proje çıktılarının doğrulanması veya geçerli kılınması için yürütülen faaliyetleri de içermesi beklenilir.

 

5) Proje İş – Zaman Planı

Gantt Şeması veya MSProject vb. yazılım çıktısı şeklinde bir proje süresince uygulanmış olan plan ile projenin içerdiği iş paketleri ve her bir iş paketinin içerdiği iş paketi faaliyetlerini, zaman ve sorumluluklarla ilgili planlamaları içermelidir.

 

6) Sonuçlar

Bu bölümde projeden elde edilen/edilmesi beklenilen sonuçlar irdelenerek değerlendirilmeli ve yorumlanmalıdır. Eğer proje çıktıları bir endüstri kuruluşunda uygulanmış ise bugüne kadar elde edilen sonuçlar bu bölümde sunulmalıdır. Ayrıca yapılacak projenin tahmini bütçesi de bu kısımda mutlaka yer almalıdır.

 

7) Kaynaklar

Bu bölümde yararlanılan kaynaklar verilmelidir.

 

8) Öğrenciye ait CV

 

Fotoğraflar