Ana Sayfa
Duyurular
Mazeretli Ders Kaydında Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar

MAZERETLİ DERS KAYDINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ HUSUSLAR

 

 1. Birinci sınıf öğrencilerinin ve hazırlık nedeniyle ilk defa ders alacakların ders seçimi kendileri tarafından yapılmaktadır.
 2. Mazeretli Ders Yazılma dilekçeleri 05-09 Şubat 2018 tarihleri arası Mazeretli Derse Yazılma Formu kullanılarak Danışmanlara teslim edilecektir. Form fakülte web sitesinden (www.tf.sakarya.edu.tr ) veya fotokopi odasından temin edilebilir.  
 3. 40 AKTS veya 30 AKTS + 2 derse kayıt yapılabilir. (Seçilen derslerin en yüksek AKTS değerine sahip olan 2 dersin dışında kalan derslerin AKTS toplamı 30’a eşit veya düşük ise kayıt işlemi kabul edilir.)
 4. ÇAP öğrencileri ile 3.00 ve üzeri ortalamaya sahip olan öğrenciler 45 AKTS veya 30 AKTS+3 derse kayıt yapılabilir. 
 5. Alt yarıyıldan ilk defa alınacak veya devamsızlıktan kalınan (DZ) derslere öğrenciler öncelikle yazılmak zorundadır. (Başarı notu FF veya GR olan dersler öncelikle alınmak zorunda değildir.)
 6. Çakışan derse kayıt yapılamaz.
 7. Öğrenci almış olduğu zorunlu bir dersten; dönemin dördüncü haftası sonunda, danışman onayı ile çekilebilir.
 8. Kayıt olunan seçimlik ders açılmış ise çıkılamaz.
 9. Öğrenciler; kotası dolmuş seçimlik derse yazılma talep edemezler. Kayıt olunabilecek seçmeli derslerin listesi Danışmanlardan temin edilebilir.
 10. Dikey, Yatay veya YGS ile geçiş yapan öğrenciler kayıt esnasında yanlarında mutlaka intibak formlarını bulunduracaklardır. 
 11. AKTS eksiği olan öğrenciler mutlaka fazladan seçmeli ders almalıdır.
 12. 2017-18 Eğitim-Öğretim yılında mezun durumdaki öğrenciler STAJ (0+1, 5 AKTS) dersini seçmek zorundadır.
 13. Öğrenciye kendi öğretim türünün dersleri seçilebilir. Ancak çakışma varsa diğer öğretim türünde ders alabilir.
 14. AA, YT, MU notlu dersler yükseltmeye alınamaz
 15. İngilizce destekli (INTRO) okuyan öğrenciler öncelikle derslerin varsa İngilizce grupları yoksa Türkçe ders gruplarını seçmesi gerekir.
 16. 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren ilgili Lisans programındaki bitirme çalışmasının alınabilmesi (derse kayıt) için; Genel not ortalamasının 1.8 olması şartı getirilmiştir.

DEKANLIK